++ Xarxes socials, blogs, fòrums…

Un gran nombre d’empreses i ens públics participen en XARXES SOCIALS i sovint ho fan d’una manera activa com a plataforma de publicitat i captació de clients.

Les xarxes socials són també àmpliament utilitzades com a canal de processos de selecció de personal.

Tant les XARXES SOCIALS com els BLOGS i FÒRUMS es veuen afectats per diversa normativa i generen responsabilitats pels autors dels continguts com l’obligació del responsable del canal de realitzar un control d’adequació i legalitat de continguts.

A més, aquestes eines han de complir igualment la normativa en matèria de protecció de dades i de serveis de la Societat de la Informació.

PC&DS ofereix assessorament legal i tècnic en la utilització de xarxes socials i la creació de blogs i fòrums, incloent, entre d’altres, els següents serveis:

+ Adequació dels perfils creats en xarxes socials a la diversa normativa aplicable, establint una política de privacitat i uns criteris d’ús.

+ Assessorament en relació a la possibilitat jurídica de promocionar-se en xarxes socials i els requisits aplicables.

+ Assessorament per a la celebració de campanyes publicitàries participatives  a través de xarxes socials (concursos, sortejos, etc.).

+ Adequació de blogs i fòrums a la normativa d’aplicació i assessorament i assistència en la seva gestió i manteniment.

+ Servei de manteniment permanent.

+ Auditoria i controls periòdics de compliment.

+ Representació i defensa en tot tipus de procediments sancionadors o de reclamacions per part de particulars.