PC&DS s’especialitza en la prestació de serveis legals i tècnics que puguin requerir les empreses o entitats públiques en els projectes que incorporen l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació, incloent aquelles activitats basades en l’ús d’internet.

Es tracta d’un àmbit ampli que inclou qualsevol component tecnològic i de dret digital, però especialment en les següents matèries:

+ Protecció de Dades Personals

+ Serveis de la Societat de la Informació

+ Xarxes socials, blogs i fòrums

+ Administració electrònica

+ Identitat digital i signatura electrònica

+ Seguretat de la informació

+ Comerç electrònic

+ Contractes tecnològics, software i app’s

+ Esquema Nacional de Seguretat

+ Transparència