++ ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIGITAL

Actualment ens trobem en el moment àlgid de la transformació digital de les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. L’objectiu és arribar a una Administració sense paper, basada en un funcionament íntegrament electrònic que respondrà més adequadament als principis d’eficàcia i eficiència, estalviarà costos als ciutadans i les empreses, reduirà la burocratització i reforçarà les garanties dels interessats, facilitant també una major transparència en la seva actuació.

En aquesta matèria oferim un assessorament integral, tant tècnic com legal, en la gran pluralitat d’innovacions que ha d’implantar l’Administració:

En aquesta matèria oferim un assessorament integral, tant tècnic com legal, en la gran pluralitat d’innovacions que ha d’implantar l’Administració:

+ Adequació i implantació de l’Esquema Nacional de Seguretat.

+ Adequació i implantació de l’Esquema Nacional d’Interoperativitat.

+ Assessorament en identitat digital i signatura electrònica.

+ Assessorament i suport en la creació de registres electrònics i digitalització dels procediments administratius i passarel·les de pagament.

+ Assessorament i suport en l’atenció ciutadana per mitjans electrònics, carpeta ciutadana i sistemes de notificacions electròniques.

+ Procediments de contractació electrònica.

+ Assessorament i suport en la implantació de la factura electrònica.

+ Reutilització de dades.

+ Gestió digital de Recursos Humans.

+ Blockchain